خرید نرم افزار و خدمات پشتیبانی نرم افزار

محصولات نرم افزاری سایان تین بر پایه بروزترین تکنولوژی های صنعت نرم افزار پیاده سازی شده اند.

اتوماسیون فروش و تولید

ثبت سفارشات
چاپ پیش فاکتور و فاکتور
فروش قطعه و محصول آماده
ماژول پشتیبانی محصول
ثبت اسناد و پرداختهای مالی
گزارشات مالی
ثبت حواله خروج و تحویل کالا