سامانه ارسال و دریافت پیامک

پنل و سرویس ارسال و دریافت پیامک در قالب ساختار وب‌سرویس REST و SOAP با رعایت اصول طراحی API

پنل ارسال و دریافت پیامک

سرعت ارسال بالا
امنیت و انعطاف پذیری بالا
ارسال پیامک دریافتی بهURL
وب سرویس REST و SOAP